Wolontariat na rzecz rodzinnego domu dziecka

W Rodzinnym Domu Dziecka – DOM ZAKONNY INSTYTUTU SIÓSTR SŁUŻEBNIC WYNAGRODZICIELEK NSJ ul.Judyma 47 20-716 Lublin prowadzonym przez SIOSTRY ZAKONNE, studentki KUL:

- Kuśmierczyk Ewelina
- Latek Renata

jako wolontariuszki, prowadzą zajęcia z dziećmi w wieku szkolnym, pomagają w nauce i wychowaniu.

Wcześniej taką posługę prowadził Janusz Zalewski,który w celu zwiększenia zainteresowań oraz rozwoju intelektualnego zakupił:
- globusy
- szachy
- domino
- bierki.

Po pomocy w nauce rozwijał zainteresowanie historią i geografią, a następnie uczył różnych gier.