Dwa Skrzydła Anioła – Opowieści Prawdziwe

Janusz Zalewski urodził się w 1940 roku i obecnie zdecydowanie przekroczył wiek 70 lat. Zgromadził pozytywnie nakręcone osoby: wolontariuszy (niosących bezinteresowną pomoc w domach opieki społecznej) i seniorów studentów Uniwersytetu III Wieku w Lublinie.Przejmujące doświadczenia wyniesione z pełnienia posług w domach opieki społecznej (gdzie pensjonariuszami są osoby w podeszłym wieku, przeważnie inwalidzi, często porzuceni przez swoich najbliższych) zainspirowały go do powołania Fundacji (szczegóły w rozdziale 35 POWOŁUJĘ FUNDACJĘ DWA SKRZYDŁA ANIOŁA).


Autor wydał książkę za własne oszczędności i jej egzemplarze będą rozdawane w zamian za DAROWIZNĘ na cele Fundacji. Oczekujemy, że wpłaty będą wynosiły od dziesięciu do miliona złotych, w zależności od zasobności portfela i odruchów serca darczyńców. Jeżeli znajdą się osoby lub instytucje, które zdecydują się na coroczną DAROWIZNĘ w określonej sumie, otrzymają od Fundacji ŚWIADECTWO SZLACHETNOŚCI.


Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie (wolontariat), dlatego zdecydowana część gromadzonych funduszy, będzie przeznaczona na cele charytatywne. Nakłady na prowadzenie Fundacji będą niewielkie: wynajęcie lokalu na jeden dzień w tygodniu (gdzie będą wysłuchiwane osoby bezradne i pokrzywdzone, oraz szkoleni wolontariusze do specjalnych zadań), zakup urządzeń i materiałów biurowych, usługi ksero itp.

Konto Fundacji Dwa Skrzydła Anioła 1717 5000 1200 0000 0030 2994 93
20-418 Lublin ul. Nowy Świat 39/6. Fundacja została zarejestrowana w dniu 12.12.2011r. pod numerem KRS: 0000404825


ZOSTAŃ NASZYM PRZYJACIELEM I PRZEZ TO PRZYJACIELEM LUDZI POKRZYWDZONYCH.

GROMADŹCIE DOBRE UCZYNKI, BO PRZYJDZIE CZAS, ŻE Z RADOŚCIĄ POŁOŻYCIE JE NA SZALI I NIECH ONE PRZEWAŻĄ ZŁE UCZYNKI.
JEŻELI W INNYCH MIASTACH, ZNAJDĄ SIĘ CHĘTNI DO ZAŁOŻENIA TAKIEJ FUNDACJI; TO CHĘTNIE UDZIELIMY SERDECZNEJ POMOCY.

Telefony kontaktowe 81 747 10 75 i kom. 663 286 554. e-mail: jazal4@wp.pl