Kilka słów o założeniu fundacji

W dniu 24.11.2011 r. przed notariuszem Beatą Słowikowską w Kancelarii Notarialnej w Lublinie – przy ulicy Chopina w AKCIE NOTARIALNYM REPETYTORIUM NR:6416/2011- JANUSZ ZALEWSKI (syn Franciszka i Anny, Pesel 40100702239, zamieszkały 20-418 Lublin ul. Nowy Świat 39/6, złożył OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI pod nazwą ,,FUNDACJA DWA SKZYDŁA ANIOŁA”.


Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, może również prowadzić działalność poza jej granicami.
Cele Fundacji podane są w jej statucie.


W dniu 12.12.2012r. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpisał FUNDACJE DWA SKRZYDŁA ANIOŁA do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000404825.