Zarząd fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

1.Janusz Zalewski – Prezes Zarządu
2.Wacław Skoczylas – Wiceprezes
3.Józef Bocian – Sekretarz
4.Marta Małek – Członek
5.Andrzej Raczkowski

RADA FUNDACJI:

1.Maria, Magdalena Czop – Przewodniczący Rady
2.Renata, Anna Filipiak – Wiceprzewodniczący
3.Bernarda Michaluk – Członek
4.Andrzej, Krzysztof Szymczakowski – Członek
5.Agata, Janina Południok – Członek