Projekty

Wolontariat na rzecz rodzinnego domu dziecka

W Rodzinnym Domu Dziecka – DOM ZAKONNY INSTYTUTU SIÓSTR SŁUŻEBNIC WYNAGRODZICIELEK NSJ ul.Judyma 47 20-716 Lublin prowadzonym przez SIOSTRY ZAKONNE, studentki KUL:

– Kuśmierczyk Ewelina
– Latek Renata

jako wolontariuszki, prowadzą zajęcia z dziećmi w wieku szkolnym, pomagają w nauce i wychowaniu.

Wcześniej taką posługę prowadził Janusz Zalewski,który w celu zwiększenia zainteresowań oraz rozwoju intelektualnego zakupił:
– globusy
– szachy
– domino
– bierki.

Po pomocy w nauce rozwijał zainteresowanie historią i geografią, a następnie uczył różnych gier.

Warsztaty – Jak być szczęśliwym emerytem

Fundacja przygotowała program WARSZTATÓW- JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM EMERYTEM.

W warsztatach mogą brać udział osoby dorosłe w każdym wieku, a szczególnie przed emerytalnym.
W trakcie spotkań doświadczeni wolontariusze przedstawią problemy z jakimi spotykają się emeryci oraz zostaną omówione sposoby ich rozwiązywania lub łagodzenia.

TEMATY SPOTKAŃ:

1.ZAGROŻENIA STOJĄCE PRZED PRZYSZŁYM EMERYTEM.
2.JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ POZYTYWNIE DO PRZEJŚCIA NA EMERYTRUĘ?
3.JAK RADOŚNIE SPĘDZAĆ CZAS ,,ZŁOTEJ JESIENI”?
4.GDZIE UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH?
5.DYSKUSJA NA WYBRANY TEMAT.

ZACHĘTA- NIE BĄDŹCIE LENIWI- SKORZYSTAJCIE Z SZANSY, A PRZEKONACIE SIĘ JAK MAŁO WIECIE W TYCH TEMATACH.