Porozumienia

Zmiany w umowie z firmą GEOMAX z Opola Lubelskiego

W dniu 6 listopada 2012 została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Dwa Skrzydła Anioła – reprezentowaną przez Pana Janusza Zalewskiego, a firmą GEOMAX z Opola Lubelskiego https://www.krowki-opolelubelskie.pl/ – reprezentowaną przez współwłaściciela – Pana Waldemara Statecznego.

Poprzednie ustalenia zakładały, że 3% zysku od sprzedaży krówek „Dziękuję za życzliwość” trafiać będzie w formie darowizny na konto Fundacji.

Fundacja postanowiła zrezygnować z przyjmowania 3% ze sprzedaży w zamian za możliwość dołączania plakatów informacyjnych Fundacji do każdego zamówienia wysyłanego przez firmę GEOMAX z Opola Lubelskiego. Dzięki temu działaniu sklepy w całej Polsce, zamawiające cukierki firmy GEOMAX, będą miały możliwość zakupu także cukierków z logiem Fundacji.
Czytaj dalej

Porozumienie z Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie na rok 2015

W dniu 31.01.2015 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Fundacją Dwa Skrzydła Anioła z siedzibą ul Nowy Świat 39/6 w imieniu i na rzecz, którego działa Prezes mgr inż Janusz Zalewski, a Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor -mgr Jarosław Zyśk.

W porozumieniu określono warunki współpracy pomiędzy Fundacją a DPS na rok 2015. Z treścią porozumienia można zapoznać się klikając w dołączoną ikonę.