Porozumienia

Porozumienie z Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie na rok 2014

W dniu 31.01.2014 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Fundacją Dwa Skrzydła Anioła z siedzibą ul Nowy Świat 39/6 w imieniu i na rzecz, którego działa Prezes mgr inż Janusz Zalewski, a Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor -mgr Jarosław Zyśk.

W porozumieniu określono warunki współpracy pomiędzy Fundacją a DPS na rok 2014. Z treścią porozumienia można zapoznać się klikając w dołączoną ikonę.

Porozumienie ze Stowarzyszeniem Integracji Międzypokoleniowej

W dniu 20 marca 2013 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Fundacją Dwa Skrzydła Anioła, a Stowarzyszeniem Integracji Międzypokoleniowej z siedzibą ul. Głowackiego 26 w Lublinie.

Na mocy porozumienia Fundacja przekazała 5000 zł w ramach inicjatywy „Dar pamięci wolontariuszki Janiny Skoczylas na spełnienie marzeń pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty.

Ponadto ustalone zostały dodatkowe warunki dotyczące przeznaczenia przekazanej kwoty. Ze szczegółami można zapoznać się klikając w miniaturkę.

Porozumienie z Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie na rok 2013

W dniu 04.01.2013 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Fundacją Dwa Skrzydła Anioła z siedzibą ul Nowy Świat 39/6 w imieniu i na rzecz, którego działa Prezes mgr inż Janusz Zalewski, a Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor -mgr Jarosław Zyśk. W porozumieniu zawarto następującą treść:

  1. Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć terapeutycznych ,, SPEŁNIONE MARZENIA” dla mieszkańców w każdy czwartek w godz. 15-17.
  2. DPS nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia do realizacji zajęć.
  3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony i zawarte jest na okres jednego roku.
  4. Czytaj dalej