Porozumienie z Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie na rok 2013

W dniu 04.01.2013 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Fundacją Dwa Skrzydła Anioła z siedzibą ul Nowy Świat 39/6 w imieniu i na rzecz, którego działa Prezes mgr inż Janusz Zalewski, a Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor -mgr Jarosław Zyśk. W porozumieniu zawarto następującą treść:

  1. Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć terapeutycznych ,, SPEŁNIONE MARZENIA” dla mieszkańców w każdy czwartek w godz. 15-17.
  2. DPS nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia do realizacji zajęć.
  3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony i zawarte jest na okres jednego roku.
  4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Podpisali Janusz Zalewski Prezes Fundacji i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Jarosław Zyśk.

,,Spełnione marzenia”- przy muzyce organizowane są konkursy dla Mieszkańców,
a nagrody są fundowane przez wolontariuszy. Prowadzone są również budujące rozmowy. Do obłożnie chorych przychodzą wolontariusze i pozytywnie nastawiają podopiecznych.

FUNDACJA PRZEKAZAŁA KWOTĘ 5000ZŁ jako DAR PAMIĘCI WOLONTARIUSZKI JANINY SKOCZYLAS NA SPEŁNIANIE MARZEŃ MIESZKAŃCÓW DOMU. Fundacja do dnia 31.12.13. otrzyma sprawozdanie o wykorzystaniu środków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *