Za szlachetne działania jest nagroda!

Zarząd Fundacji Dwa Skrzydła Anioła postanowił przyznać Świadectwo Szalchetności Pani Sylwii Kołodziejek, która na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej.

Pani Sylwia prowadzi Koło Wolontariatu, ucząc i zachęcając najmłodzszych podopiecznych do czynienia dobra. Bardzo cieszymy się, że poprzez konkurs „Cukierek za życzliwość” mogliśmy poznać Panią Sylwię i dowiedzieć się o wspaniałych działaniach, które podejmuje. Radość jest szczególna, ponieważ Łochów jest miejscowością szczególnie bliską panu Januszowi Zalewskiemu, prezesowi Fundacji.

Niewątpliwie nic się nie dzieje przypadkowo…