Zmiana terminów X konkursu „Cukierek za Życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”

W związku z napływającymi do nas od szkół informacjami o trudnościach organizacyjnych wynikających ze zdalnej nauki i obostrzeń pandemicznych, ogłaszamy przesunięcie o 2 tygodnie wszystkich terminów dotyczących realizacji X edycji konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”.


Termin nadsyłania dzienniczków – do 6 marca 2022
Ogłoszenie wyników przez Fundację – do 13 kwietnia 2022
Przesłanie przez Fundację nagród – do 3 czerwca 2022


Jednocześnie przypominamy o konieczności załączenia do dzienniczka podpisanego oświadczenia – zgody rodzica na udział dziecka w etapie ogólnopolskim konkursu. W przypadku przeoczenia tego wymogu, jest także możliwość przesłania skanu oświadczenia na adres mailowy Fundacji.