Zarząd fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Janusz Zalewski – Prezes Zarządu

Piotr Kowalik – Wiceprezes Zarządu
Marta Małek – Członek Zarządu
Andrzej Raczkowski – Członek Zarządu
Joanna Walas-Kowalik – Członek Zarządu

RADA FUNDACJI:

Maria Magdalena Czop- Przewodnicząca Rady
Ewa Wróblewska – Wiceprzewodnicząca Rady
Bernarda Michaluk – Członek Rady
Andrzej Krzysztof Szymczakowski – Członek Rady
Karolina Nowicka-Biszkont – Członek Rady