Zarząd fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Janusz Zalewski – Prezes Zarządu

Piotr Kowalik – Wiceprezes Zarządu
Marta Małek – Członek Zarządu
Andrzej Raczkowski – Członek Zarządu
Joanna Walas-Kowalik – Członek Zarządu

RADA FUNDACJI:

Maria Magdalena Czop – Przewodniczący Rady
Andrzej Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady
Bernarda Michaluk – Członek Rady
Andrzej Krzysztof Szymczakowski – Członek Rady
Agata Janina Południok – Członek Rady