Oni wspierają naszą fundację

  • Pani Małgorzata Ziętek-Żerdzicka właścicielka BIURA RACHUNKOWO-PODATKOWEGO w Lublinie z DOBREGO SERCA, BEZINTERESOWNIE, udziela porad i rozlicza działalność finansową Fundacji.
  • Pan Marcin Drzewiecki właściciel ZAKŁADU USŁUGOWEGO-XERA w Lublinie, wykonuje nieodpłatnie usługi xera dla potrzeb Fundacji na kwotę 300zł rocznie.
  • Natalia Bień i Piotr Kowalik – jako wolontariusze tworzą stronę internetową Fundacji Dwa Skrzydła Anioła.
  • Firma GEOMAX UL. PRZEMYSŁOWA16, 24-300 OPOLE LUBELSKIE – właściciele podjęli szlachetną decyzję produkcji cukierków krówek z napisem ,,DZIĘKUJĘ ZA ŻYCZLIWOŚĆ”, z logo Fundacji.
  • Kurier Lubelski
  • TVP Lublin
  • Pszczółka
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie
  • Związek Transportu Miejskiego w Lublinie
  • Radio Lublin
  • Kuratorium Oświaty w Lublinie