Porozumienia

Umowa z firmą GEOMAX

W dniu 6 listopada 2012 została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Dwa Skrzydła Anioła – reprezentowaną przez Pana Janusza Zalewskiego, a firmą GEOMAX z Opola Lubelskiego – reprezentowaną przez współwłaściciela – Pana Waldemara Statecznego.

Dzięki życzliwości Zarządu Firmy, produkowane będą krówki z logiem Fundacji oraz napisem „Dziękuję za życzliwość”. 3% zysku od sprzedaży krówek trafiać będzie w formie darowizny na konto Fundacji.

Krówki będzie można nabyć m.in w sieci sklepów LSS Społem.

Porozumienie z Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie na rok 2012


W dniu 04.01.2012 r. zostało zawarte POROZUMIENIE pomiędzy
Fundacją DWA SKRZYDŁA ANIOŁA reprezentowaną przez Prezesa mgr inż.Janusza Zalewskiego, a Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, reprezentowanego przez jej Dyrektora mgr Jarosława Zyśk o treści:

  1. Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć terapeutycznych ,, Spełnione marzenia” dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej, które będą się odbywały w każdy czwartek w godzinach od 1500-1700.
  2. Czytaj dalej