Dwa Skrzydła Anioła – Opowieści Prawdziwe

Janusz Zalewski urodził się w 1940 roku i obecnie zdecydowanie przekroczył wiek 70 lat. Zgromadził pozytywnie nakręcone osoby: wolontariuszy (niosących bezinteresowną pomoc w domach opieki społecznej) i seniorów studentów Uniwersytetu III Wieku w Lublinie.Przejmujące doświadczenia wyniesione z pełnienia posług w domach opieki społecznej (gdzie pensjonariuszami są osoby w podeszłym wieku, przeważnie inwalidzi, często porzuceni przez swoich najbliższych) zainspirowały go do powołania Fundacji.


Autor wydał książkę za własne oszczędności i jej egzemplarze będą rozdawane w zamian za darowiznę na cele Fundacji. Oczekujemy, że wpłaty będą wynosiły od dziesięciu do miliona złotych, w zależności od zasobności portfela i odruchów serca darczyńców. Jeżeli znajdą się osoby lub instytucje, które zdecydują się na coroczną darowiznę w określonej sumie, otrzymają od Fundacji Świadectwo Szlachetności.


Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie (wolontariat), dlatego zdecydowana część gromadzonych funduszy, jest przeznaczona na cele charytatywne. Nakłady na prowadzenie Fundacji są niewielkie.

Zostań naszym przyjacielem i przez to przyjacielem ludzi pokrzywdzonych.

Gromadźcie dobre uczynki, bo przyjdzie czas, że z radością położycie je na szali i niech one przeważą złe uczynki.