Kilka słów o założeniu fundacji

W dniu 24.11.2011 r. przed notariuszem Beatą Słowikowską w Kancelarii Notarialnej w Lublinie – przy ulicy Chopina w akcie notarialnym repetytorium NR:6416/2011- Janusz Zalewski, złożył oświadczenie o załozeniu fundacji pod nazwą ,,FUNDACJA DWA SKZYDŁA ANIOŁA”.


Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, może również prowadzić działalność poza jej granicami. Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zajmuje się pomocą i realizacją marzeń osób potrzebujących w DPS w Lublinie, organizacją kształtującego konkursu dla najmłodszych uczniów oraz promocją Życzliwego Cukierka. Fundacja próbuje także udzielać pomocy wszystkim, którzy zgłoszą się z problemem. Szczegółowe cele Fundacji podane są w jej statucie.


W dniu 12.12.2011r. Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Fundację Dwa Skrzydła Anioła do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404825.