Od dzieci dla mieszkańców DPS „Betania”

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim szkołom, które zaangażowały się w akcję przygotowywania kartek świątecznych dla Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.

Szkoły, które chcemy tu wymienić to:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School z Oddziałami Przedszkolnymi w Zamościu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Starej Jastrząbce

Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

Państwowa Szkoła Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Szczególnie dziękujemy dzieciom, które włożyły dużo serca w wykonanie karteczek oraz ich wychowawcom, za zaangażowanie i pomoc swoim podopiecznym.
Czytaj dalej

Od dzieci dla dzieci…

Informujemy, że Fundacja Dwa Skrzydła Anioła w Lublinie przekazała środki pieniężne w kwocie 527 zł zebrane przez społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka im. Serca Jezusa w Lublinie prowadzonego przez siostry zakonne przy ulicy Judyma 47.

Niech będzie to dar od dzieci dla dzieci.

Za szlachetne działania jest nagroda!

Zarząd Fundacji Dwa Skrzydła Anioła postanowił przyznać Świadectwo Szalchetności Pani Sylwii Kołodziejek, która na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej.

Pani Sylwia prowadzi Koło Wolontariatu, ucząc i zachęcając najmłodzszych podopiecznych do czynienia dobra. Bardzo cieszymy się, że poprzez konkurs „Cukierek za życzliwość” mogliśmy poznać Panią Sylwię i dowiedzieć się o wspaniałych działaniach, które podejmuje. Radość jest szczególna, ponieważ Łochów jest miejscowością szczególnie bliską panu Januszowi Zalewskiemu, prezesowi Fundacji.

Niewątpliwie nic się nie dzieje przypadkowo…